Helsingborgs Modellflygklubb
 

Publicerade dokument

 


Kallelse Årsmöte 2023
Kallelse Årsmöte 2023-02-15.pdf (196.69KB)
Kallelse Årsmöte 2023
Kallelse Årsmöte 2023-02-15.pdf (196.69KB)
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2022.pdf (227.51KB)
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2022.pdf (227.51KB)

 

Balansrapport 2022
Balansrapport.pdf (36.91KB)
Balansrapport 2022
Balansrapport.pdf (36.91KB)
Resultatrapport 2022
Resultatrapport.pdf (40.01KB)
Resultatrapport 2022
Resultatrapport.pdf (40.01KB)

 

Revisionsberättelse 2022
HMFK Revisionsberättelse 20220101-20221231.pdf (200.61KB)
Revisionsberättelse 2022
HMFK Revisionsberättelse 20220101-20221231.pdf (200.61KB)
Valberedningens förslag 2023
Valberedningens förslag 2023.pdf (113.77KB)
Valberedningens förslag 2023
Valberedningens förslag 2023.pdf (113.77KB)
Förslag till medlemsavgifter för 2024
Förslag från styrelsen medlemsavgifter för 2024.pdf (27.82KB)
Förslag till medlemsavgifter för 2024
Förslag från styrelsen medlemsavgifter för 2024.pdf (27.82KB)
Förslag stadgeändring
Förslag stadgeändring 2022-1.pdf (88.88KB)
Förslag stadgeändring
Förslag stadgeändring 2022-1.pdf (88.88KB)
Budget 2023
Budget 2023.pdf (37.63KB)
Budget 2023
Budget 2023.pdf (37.63KB)
Verksamhetsplan 2023
Verksamhetsplan 2023.pdf (121.67KB)
Verksamhetsplan 2023
Verksamhetsplan 2023.pdf (121.67KB)

 

--------------------------------------------

 Årsmöte 2022

Kallelse Årsmöte 2022
Kallelse Årsmöte 2022-02-28 v3.pdf (84.73KB)
Kallelse Årsmöte 2022
Kallelse Årsmöte 2022-02-28 v3.pdf (84.73KB)

 

Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2021.pdf (60.41KB)
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2021.pdf (60.41KB)
Resultatrapport 2021
Resultatrapport 2021.pdf (39.48KB)
Resultatrapport 2021
Resultatrapport 2021.pdf (39.48KB)
Balansrapport 2021
Balansrapport 2021.pdf (36.99KB)
Balansrapport 2021
Balansrapport 2021.pdf (36.99KB)
Revisionsberättelse 2021
HMFK Revisionsberättelse 20210101-20211231.pdf (672.47KB)
Revisionsberättelse 2021
HMFK Revisionsberättelse 20210101-20211231.pdf (672.47KB)
Zoommöte årsmöte 2022
Zoommöte - Årsmöte.pdf (86.62KB)
Zoommöte årsmöte 2022
Zoommöte - Årsmöte.pdf (86.62KB)
Motioner årsmöte 2022
Motioner 2022 och styrelsens svar.pdf (86.97KB)
Motioner årsmöte 2022
Motioner 2022 och styrelsens svar.pdf (86.97KB)
Förslag medlemsavgifter 2023
Förslag från styrelsen medlemsavgifter för 2023.pdf (94.03KB)
Förslag medlemsavgifter 2023
Förslag från styrelsen medlemsavgifter för 2023.pdf (94.03KB)

 

Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplan 2022.pdf (105.13KB)
Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplan 2022.pdf (105.13KB)
Budget 2022
Budget 2022.pdf (37.07KB)
Budget 2022
Budget 2022.pdf (37.07KB)